López, X. (2012) «Algunhas propostas para vencer os desafíos na formación dos ciberxornalistas», Comunicação e Sociedade, 9(10), pp. 121-128. doi: 10.17231/comsoc.9(2006).1160.