López, X. (2012). Algunhas propostas para vencer os desafíos na formación dos ciberxornalistas. Comunicação E Sociedade, 9(10), 121-128. https://doi.org/10.17231/comsoc.9(2006).1160