López, X. (2012) «Desafíos na formación de comunicadores para a era dixital. Panorama diante da aplicación do documento de Bolonia: viaxe de Santiago ás capitais da Unión Europea», Comunicação e Sociedade, 50, p. 39. doi: 10.17231/comsoc.5(2004).1244.