López, Xosé. 2012. «Desafíos Na formación De Comunicadores Para a Era Dixital. Panorama Diante Da aplicación Do Documento De Bolonia: Viaxe De Santiago ás Capitais Da Unión Europea». Comunicação E Sociedade 5 (Dezembro):39. https://doi.org/10.17231/comsoc.5(2004).1244.