López, X. (2012). Desafíos na formación de comunicadores para a era dixital. Panorama diante da aplicación do documento de Bolonia: viaxe de Santiago ás capitais da Unión Europea. Comunicação E Sociedade, 5, 39. https://doi.org/10.17231/comsoc.5(2004).1244