(1)
López, X. Desafíos Na formación De Comunicadores Para a Era Dixital. Panorama Diante Da aplicación Do Documento De Bolonia: Viaxe De Santiago ás Capitais Da Unión Europea. revistacomsoc 2012, 5, 39.